Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Islam og vitenskap – samsvar eller konflikt?

By on in
0
Islam og vitenskap - samsvar eller konflikt?
Islam og vitenskap – samsvar eller konflikt?
  • Beskrivelse

Dette heftet bygger på en tale som Abdus Salam (1926 – 1996) holdt i Paris i UNESCO-huset 27. april 1984 på invitasjon fra organisasjonen ‘Islam og Vesten’. Generalsekretæren for Organisasjonen for Den islamske konferansen (nå Organisasjonen for islamsk samarbeid – OIC), Dr. Habib Chatti, innviet møtet.

Her legger Abdus Salam fram sin tro på det åndelige budskapet til Koranen og dens betydning i vitenskapen. Han understreker viktigheten av refleksjon over naturlovene ved å trekke fram eksempler fra kosmologi, fysikk, biologi og medisin. Videre viser han til Koranens vektlegging av den lærdes overlegenhet, den som besitter kunnskap og innsikt, og oppfordrer andre troende til å studere naturen, reflektere og utnytte fornuften best mulig i deres søken etter det ultimate. Dette fremhever viktigheten av å forstå Koranen og vitenskapen for å fremme harmoni og forståelse mellom ulike trosretninger.