Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Islam og vitenskap – samsvar eller konflikt?

Abdus Salam viser hvordan han ble inspirert av Koranen til å oppnå Nobelpris i fysikk.

I dette heftet presenterer Abdus Salam (1926 – 1996) sin tro på det åndelige budskapet til Koranen og dens betydning i vitenskapen. Han understreker viktigheten av refleksjon over naturlovene ved å trekke fram eksempler fra kosmologi, fysikk, biologi og medisin.

Beskrivelse

Han viser videre til Koranens vektlegging av den lærdes overlegenhet, den som besitter kunnskap og innsikt, og oppfordrer andre troende til å studere naturen, reflektere og utnytte fornuften best mulig i deres søken etter det ultimate.

Maurice Bucaille (1920 – 1998) uttaler at det ikke er et eneste vers i Koranen hvor de beskrevne naturfenomener motsier det vi vet med sikkerhet fra våre oppdagelser innen vitenskap i dag.

Han fortsetter videre med å referere til islams hellige profet som understreket at søken etter kunnskap og vitenskap er obligatorisk for enhver muslim, mann og kvinne. Profetens pålegg om å søke kunnskap, selv om man måtte reise til Kina.

I islams historie har det dessuten aldri vært en hendelse lik den til Galileo Galilei eller Giordano Bruno, med forfølgelse og fordømmelse på basis av vitenskap – ja, det har vært og foregår fortsatt forfølgelse og fordømmelse på bakgrunn av doktrinære forskjeller i islam, men aldri på grunn av vitenskapelig tro. Paradoksalt nok kom den første inkvisisjonen i islam til å bli innstiftet av de såkalte rasjonalistene – teologer som trodde på Gud og universet.

Dette fremhever viktigheten av å forstå Koranen og vitenskapen for å fremme harmoni og forståelse mellom ulike trosretninger.

Bokdetaljer
Forfatter:
Språk: Norsk
Emner: Ahmadiyya, Internasjonalt samarbeid, Islam, Muhammad, Politikk, Vitenskap
Utgiver: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge
Utgivelsesår: 2024
ISBN: 9788290845266