Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Grunnleggeren av Ahmadiyya-retningen i islam. Han hevdet å være tidens reformator og frelserskikkelsen som det er profetert om i alle store verdensreligioner, den utlovede Messias.

Filosofien i islams lære

Filosofien i islams lære

Forfatter:
Språk: Norsk
Emne: Islam

Boken gir et stillferdig og grundig bilde av islam, som er ganske annerledes enn det de fleste i vår del av verden har dannet seg. Boken gir svar på essensielle spørsmål som er like viktige i dag som da boken ble forfattet.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Jesus i India

Jesus i India

Denne boken er en beretning om Jesu befrielse fra døden på korset, og hans påfølgende reise til det indiske subkontinentet på leting etter de ti tapte stammer av Israel som tidligere hadde bosatt seg der.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Et budskap om fred

Et budskap om fred

Forfatteren av boken legger frem ikke bare et sterkt ønske om å etablere fred og gjensidig toleranse mellom ulike religiøse grupper, men gir også retningslinjer for hvordan dette kan oppnås i praksis. Boken er et viktig bidrag, og en del av grunnlaget for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunnets arbeid med å etablere fred i verden.

Les mer ... →
Kjøp nå!