Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Om Allahs énhet

By on in Islam
0

Et utdrag fra Den utlovede Messias’ skrifter om Guds enhet

Guds enhet er et lys som lyser opp hjertet først etter at alle guddommer er forkastet, enten de tilhører den indre eller den ytre verden. Det gjennomsyrer alle partikler i menneskets vesen. Hvordan kan så dette oppnås uten hjelp fra Gud og Hans sendebud? Menneskets plikt er bare å bringe døden over sitt ego og vende ryggen til den djevelske og falske stoltheten om at det har blitt oppdratt i kunnskapens vugge, men bør heller betrakte seg selv som om det bare var et ukyndig menneske og hengi seg helt til bønn. Da vil enhetens lys komme ned over ham fra Gud og gi ham et nytt liv.

(Roohani Khazain, bind 22 Haqiqatul-Wahi, s. 148)