Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Kalifen oppfordrer til nedtrapping av Palestina-Israel-krigen

By on in Nyheter, Pressemelding
0

«Dersom muslimene forener seg og blir ett, vil de ha en sterk og virkningsfull stemme» – Hadrat Mirza Masroor Ahmad

Det åndelige overhode for verdensomspennende Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn, kalif Hadrat Mirza Masroor Ahmad fordømmer drapet på uskyldige sivile på begge sider i krigen mellom Hamas og Israel og uttrykker sin frykt for at situasjonen vil fortsette å eskalere ut av kontroll.

Kalifen tok dette opp under sin fredagspreken den 13. oktober 2023 og oppfordret den muslimske verden til å sette sine forskjeller til side for å heve en samlet stemme for de uskyldige palestinerne som ikke har noen kobling til terrorisme eller ekstremisme, og sa at stormakter bør prioritere nedtrapping og å finne en rettferdig løsning på konflikten.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad sa:

«De siste dagene har det fulgt en krig mellom Hamas og Israel. Som et resultat har kvinner, barn og eldre blitt drept».

Kalifen minnet muslimer om de islamske påbudene:

«Selv i en krigstilstand tillater ikke islam drap på kvinner, barn, eldre og uskyldige sivile. Den hellige profeten Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) ga streng instruks mot å gjøre det… I den nylige eskaleringen tok Hamas det første grepet og angrep israelske borgere. Hvis man for et øyeblikk ser bort fra det faktum at uskyldige mennesker har blitt urettmessig drept av den israelske hæren, bør muslimer likevel alltid sørge for at de alltid følger islams lære.»

Hadrat Mirza Masroor Ahmad sa videre:

«Der den israelske hæren har handlet urettferdig, hviler ansvaret for det på dem, og det finnes bedre og lovlige måter å håndtere det på. Dersom det er en legitim krigstilstand, bør den være begrenset kun til de respektive hærene, og aldri mot uskyldige kvinner, barn, eldre og sivile. I denne sammenheng må aksjonen til Hamas fordømmes.»

I tilknytning til aksjonene fra det israelske militæret, sa Kalifen:

«Uavhengig av den urettferdighet og grusomhet Hamas begikk, burde svaret på det, altså krigen burde ha vært begrenset til Hamas. Imidlertid er reaksjonen fra den israelske regjeringen ekstremt farlig, og det ser ut til at denne konflikten ikke vil ende her. Faktisk kan man ikke engang forestille seg hvor mange uskyldige kvinner, barn, eldre og sivile som vil miste livet. Den israelske regjeringen har antydet at den vil ødelegge Gaza, og for dette formål har de utført alvorlig og overveldende bombing. De har gruslagt hele byen. Nå er den siste utviklingen at den israelske regjeringen ber en million mennesker om å forlate (nordlige) Gaza umiddelbart».

Hadrat Mirza Masoor Ahmad kommenterte FNs reaksjon i denne sammenheng i følgende ordelag:

«Heldigvis – selv om etter mye nøling – hever FN i det minste nå en svak stemme som svar på denne utviklingen. De har sagt at det er i strid med menneskerettighetene og vil skape enorme problemer, og derfor bør Israel tenke på avgjørelsen sin. I stedet for entydig å si at det er feil, og i stedet for å ta en sterkere holdning, kommer FN bare med forespørsler».

Kalifen minnet igjen om det faktum at uskyldige barn som dør på begge sider er helt feil, og verden bør ikke glemme at palestinske barn er like uskyldige som barna i Israel.

Videre minnet han også om læren til den jødiske troen i tilknytning til kriger og sa at læren til «Bokens folk» er tydelig på at det å drepe uskyldige mennesker er ikke tillatt, og at der Israel sier at Hamas dreper uskyldige mennesker, bør den israelske regjeringen også se sine egne handlinger og bedømme om de er i tråd med deres egen religiøse lære.

Kalifen minnet også om det faktum at han i lang tid har oppfordret stormaktene i verden til å legge bort uærlig oppførsel, og samtidig etablere absolutt rettferdighet uavhengig av hvor deres egne interesser måtte ligge. Han sa: Hvis de hadde gjort det, ville ikke situasjonen i Palestina og Israel nådd dette kritiske stadiet.

Med tanke på iverksetting av tiltak mot palestinerne, pekte Kalifen på at det er nyheter om at de væpnede styrkene fra flere land fra hele verden forbereder seg på å komme til regionen mot palestinerne og flere vestlige stormakter forbereder seg også på harde tiltak mot palestinerne samtidig som «rettferdighetsprinsippene settes til side«.

Hans Hellighet fremhevet dobbeltmoralen i denne konflikten ved å nevne hvordan det er rapporter om videoer og bilder som viser uskyldige israelske kvinner og barn som har blitt skadet, noe som har høstet mye sympati fra folk. Men senere, når har det kommet frem at de uskyldige kvinnene og barna faktisk var palestinere, er det ingen lignende grad av sympati å finne i media for dem.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad sa videre:

«Slike mennesker bryr seg bare om regelen om ‘Den sterkestes rett’, og de bøyer seg rett og slett for dem som har styrke og makt i verden. Om man analyserer dette, ser det ut til at stormakter er opptatt av å oppfordre til krig, i stedet for å avslutte den».

I sin kommentar til FNs rolle i å etablere rettferdighet, bemerket Kalifen hvordan Folkeforbundet mislyktes som et resultat av å ikke kunne etablere rettferdighet, noe som førte til andre verdenskrig der titalls millioner mennesker ble drept. Nå, påpekte Hans Hellighet, unnlater også FN å etablere rettferdighet og er på vei i samme retning.

Angående den mulige ødeleggelsen som lett kan følge av denne krigen, uttalte Kalifen:

«En vanlig person kan ikke engang forestille seg krigen som nå kan oppstå som følge av urettferdighetene som har blitt sett. Stormaktene er klar over intensiteten av skaden det vil forårsake, men de er ikke interessert i å etablere rettferdighet og er ikke villige til å ta hensyn».

Hadrat Mirza Masroor minnet de muslimske regjeringene om deres ansvar og sa:

«Under disse omstendighetene bør muslimene i det minste være sitt ansvar bevisst og ta hensyn. De må sette sine forskjeller til side og må etablere seg som en enhet. For å bedre sitt forhold til Bokens folk, har Allah gitt muslimene befaling om å kalle dem mot «et ord som er likt mellom oss og dem,» nemlig ved å forene seg over Guds enhet. Muslimer, som har den samme trosbekjennelse, bør derfor i hvert fall forene seg i enda større grad ved å sette sine forskjeller til side. De bør tenke over dette og etablere sin enhet. Dette er den eneste måten på å fjerne urettferdighet fra verden, oppfylle rettferdighetens forpliktelser og etablere rettighetene til de undertrykte. For å gjøre det, må muslimene heve en sterk stemme unisont mens de sammen støtter dem som er undertrykt over hele verden».

«Dersom muslimene forener seg og blir ett, vil de ha en sterk og virkningsfull stemme. Ellers ville de muslimske myndighetene også være ansvarlige for drapet på uskyldige muslimer. Ha alltid Den hellige profeten Muhammads (må Allahs velsignelser og fred være med ham) ord i tankene – og dette bør også stormaktene ha i minne – at vi må hjelpe både undertrykkeren og de undertrykte.1Her refererte Hans Hellighet til en tradisjon av den hellige profeten Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) hvor han sa: «Hjelp din bror, om han er en undertrykker eller om han er undertrykt». Folk spurte: «Å, Allahs sendebud! Vi forstår å hjelpe en person hvis han er undertrykt, men hvordan skal vi hjelpe ham om han er en undertrykker?» Den hellige profeten (fred og velsignelse være med ham) svarte: «Ved å hindre ham i å undertrykke andre». Vi må forstå viktigheten av dette påbudet.»

«Må Allah veilede de muslimske regjeringene, slik at de kan forene seg for å etablere sann rettferdighet. Må verdens stormakter også få rettsindighet slik at de i stedet for å ta verden mot ødeleggelse, heller prøver å redde den. De bør ikke gjøre det til deres mål å bare oppfylle sine egoistiske ønsker. De bør alltid huske at dersom og når det skjer ødeleggelser, vil heller ikke stormaktene være trygge fra disse».

Hans Hellighet sa til slutt at det eneste våpenet ahmadimuslimer har, er å vende seg til bønn, og oppfordret derfor ahmadimuslimer til å «bruke dette åndelige våpenet mer enn noen gang før».

Hadrat Mirza Masroor Ahmad avsluttet med følgende ord:

«Må Allah også gi Hamas forståelse, så de ikke bli grunnen til urettferdighetene mot sitt eget folk, og så de ikke utfører barbariske grusomheter og urettferdigheter mot andre. Dersom de skal kjempe, bør de gjøre det i lys av islams rettferdige prinsipper – der selv et fiendskap til en nasjon, skal ikke lede oss til å handle på annen måte enn med rettferdighet – dette er Allahs bud. Må Allah gjøre det mulig for stormaktene å oppfylle rettferdighetens forpliktelser på begge sider av konflikten for å etablere fred. Det skal ikke være slik at de blir milde mot den ene siden på bekostning av den andre. De må ikke øke i urettferdighet, så vi får se fred med våre øyne i verden».

———————

Her refererte Hans Hellighet til en tradisjon av den hellige profeten Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) hvor han sa: «Hjelp din bror, om han er en undertrykker eller om han er undertrykt». Folk spurte: «Å, Allahs sendebud! Vi forstår å hjelpe en person hvis han er undertrykt, men hvordan skal vi hjelpe ham om han er en undertrykker?» Den hellige profeten (fred og velsignelse være med ham) svarte: «Ved å hindre ham i å undertrykke andre».

Om forfatteren

View all posts by