Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Kristendommen – en reise fra fakta til diktning

Kristendommen – en reise fra fakta til diktning

Kristendommen har ervervet sin nåværende form gjennom en endringsprosess som er spredt nesten over hele dens historie. Denne boken velger imidlertid en annen tilnærming for å komme til sakens kjerne.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Min bok om Gud

Min bok om Gud

Språk: Norsk
Emne: Islam

Konseptet om Gud kan egentlig bare forklares oppriktig og skikkelig av Gud selv, slik som det er blitt gjort gjennom åpenbaringer til alle tider. Koranen legger frem dette konseptet i all sin prakt gjennom forskjellige aspekter.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Salat – boken om den muslimske bønnen

Salat – boken om den muslimske bønnen

Språk: Norsk
Emner: Ahmadiyya, Islam

I den moderne materialistiske verden er det stadig flere som søker åndelig føde, og ønsker å knytte seg til Gud. Forskjellige former for meditasjon og bønn finnes i alle religioner og livssyn. I islam er bønnen en av de fem søylene.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Kvinnens rolle i et muslimsk samfunn

Kvinnens rolle i et muslimsk samfunn

Forfatter:
Språk: Norsk
Emner: Ahmadiyya, Islam

Kvinners status i islam er alltid et omdiskutert tema. Mange mennesker tror at kvinner har en underordnet status i islam, eller at de i virkeligheten ikke er frie når de praktiserer islam. I dette heftet gir forfatteren sitt syn på kvinnenes status og rolle i et muslimsk samfunn.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Muhammad – den siste lovgivende profeten

Muhammad – den siste lovgivende profeten

Dette heftet svarer på dette viktige spørsmålet med referanser til de kjente arabiske verk og Koranen selv.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Islam og vitenskap – samsvar eller konflikt?

Islam og vitenskap – samsvar eller konflikt?

I dette heftet presenterer Abdus Salam (1926 – 1996) sin tro på det åndelige budskapet til Koranen og dens betydning i vitenskapen. Han understreker viktigheten av refleksjon over naturlovene ved å trekke fram eksempler fra kosmologi, fysikk, biologi og medisin.

Les mer ... →
Et grunnleggende studium av islam

Et grunnleggende studium av islam

Forfatter:
Språk: Norsk
Emner: Ahmadiyya, Islam

Denne boken er en kort introduksjon til trosartiklene i islam. Trosartiklene, som alle muslimer tror på, er: Guds enhet, engler, profeter, åpenbarte skrifter og bøker, dommedagen og livet etter døden.

Les mer ... →
Kjøp nå!